Windows Server 2008 Certification

به نظر می آید ، امسال برای admin های تنبل سال بدی باشه ،اول باید گفت سه گروه مدرک جدید موجود خواهد بود:
به روز کردن از MCSE روی 2003 به 2008 :649-70
TS: Upgrading Your MCSE on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist :
بر تلفیقی از امتحانات :640-70 ، 642-70 ، 643-70 است.
Exam 70-640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Configuring Server Roles 30 percent
Maintaining the Active Directory Environment 32 percent
Configuring the Active Directory Infrastructure 38 percent
Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring Configuring Network Access 49 percent
Deploying Servers 51 percent
Exam 70-643: TS: Windows Server 2008 Applications, Configuring
Configuring Terminal Services 32 percent
Configuring a Web Services Infrastructure 30 percent
Configuring Security for Web Services 38 percent
به روز کردن MCSA از 2003 به 2008 :648-70
TS: Upgrading Your MCSA on Windows Server 2003 to Windows Server 2008, Technology Specialist
Exam 70-640: TS: Windows Server 2008 Active Directory, Configuring
Configuring Server Roles 30 percent
Maintaining the Active Directory Environment 32 percent
Configuring the Active Directory Infrastructure 38 percent
Exam 70-642: TS: Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring
Configuring Network Access 49 percent
Deploying Servers 51 percent
مدیریت سرور ویندوزسرور 2008 : 646-70
PRO: Windows Server 2008, Server Administrator
مدیریت شبکه های Enterprise روی ویندوز سرور 2008 :
PRO: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
برای اطلاعات بیشتر به وب سایت رسمی مایکروسافت مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *