معرفی ابزار Core Configurator

Core Configurator یک ابزار رایگان است که بر اساس Power Shell و .net کار می کند. همانطور که می دانید این دو ابزار در Windows Server 2008 R2 Core پشتیبانی نمی شوند، اما توسعه دهندگان باهوش این ابزار، به نحوی این دو زیرساخت برای نرم افزار اجرا می کنند. شاید ایده جالبی نباشد که نرم افزاری که به صورت رسمی روی Windows Server پشتیبانی نمی شوند را نصب نمود. از سمت دیگر، استفاده از CLI آنقدر هم دردناک نیست که نیاز به این ابزار خیلی محسوس باشد. اما برای قدری Geek بازی ایده خوبی است. قابلیت های اصلی این ابزار عبارت اند از:

Product Licensing
Networking Features
DCPromo Tool
ISCSI Settings
Server Roles and Features
User and Group Permissions
Share Creation and Deletion
Dynamic Firewall settings
Display | Screensaver Settings
Add & Remove Drivers
Proxy settings
Windows Updates (Including WSUS)
Multipath I/O
Hyper-V including virtual machine thumbnails
JoinDomain and Computer rename
Add/remove programs
Services
WinRM
Complete logging of all commands executed

image

برای اجرا کافی است فایل های دریافتی extract کنید و سپس از طریق یک Network Drive و یا USB و هر روش دیگری، فایل Start_CoreConfig.wsf را اجرا کنید. نسخه ۲ این برنامه با Windows Server 2008 R2 Core کاملا سازگار است و bug های نسبتا کمی دارد. برای دریافت برنامه به اینجا مراجعه کنید و در ادامه چند Screenshot نمایش داده شده است.

image imageimageimage