اینفوگراف IPv6

رشد اینترنت باور نکردنی است. رشد ۴۸۰٫۴% آن در سال گذشته (۲۰۱۰-۲۰۱۱) تاییدی است برای آنکه اینترنت سریع ترین رشد یک روش ارتباطی در طول تاریخ بشریت است. IPv4 یک طراحی بسیار قدیمی دارد و سبب شده شبکه های امروز را با چالش های متعددی رو به رو کند. IPv6 بسیاری از نا کارآمدی های IPv4 را برطرف می سازد و با یک طراحی جدید، سبب می شود تا بسیاری از مشکلات پیشین برطرف گردد. با توجه به اتمام آدرس های آزاد در IPv4، وجود یک طرح دقیق مهاجرت از IPv4 به IPv6 امروزه یک نیاز حیاتی به شمار می رود و نیاز به یک کوشش بین المللی در این امر ضروری است. IPv6 چالش هایی همچون VLSM و Routing summarization ،تخصیص آدرس خودکار به hostها، Mobile IP، Jumbo Grams و Broadcastهای بی اندازه را به صورت نسبی بر طرف می سازد. از سوی دیگر، مشهورترین دستاورد IPv6 افزایش فضای آدرس است. با آنکه IPv4 می تواند ۴٫۲ بیلیون آدرس متمایز را فراهم آورد به دلیل کمبود آدرس های موثر به نسبت تمام فضای آدرس، سال هاست که کمبود آدرس رو به رو است. مکانیزم هایی همانند NAT و PAT به دلیل این کمبود طراحی شده اند. IPv6 با فراهم آوردن ۳۴۰ آندسلیون آدرس (۳۸^۱۰*۳٫۴) آدرس متمایز فضای آدرس بزرگتری برای ما فراهم می آورد. آدمی امروز امید دارد این آدرس ها برای سالیان زیادی کافی باشند. با آنکه طراحی IPv6 بسیار مناسب به نظر می رسد، چالش های متعددی برای IPv6 نیز مطرح شده اند و ایراداتی بر آن وارد است، اما دستیابی آرمان های آینده بشریت، بدون تغییر در زیر ساخت IPv4 و مهاجرت به IPv6 امکان پذیر نخواهد بود.

مشاهده تصویر