globalnames zone و DNS در ویندوز سرور 2008

پیش از ارائه ویندوز سرور 2008 بسیاری از شبکه های مایکروسافتی از یک وینس (WINS) سرور در محیط شبکه استفاده می کردند. WINS یک روش تبدیل نام (name resolution) مشابه DNS است که از پروتکل نت بایوس (NetBIOS) روی TCP/IP که NetBT هم گفته می شود استفاده می کند. این پروتکل بیشتر در سیستم عامل