مرحله بندی نصب RODC

همانطوری که پیش تر اشاره شد، RODC برای شعبی از سازمان طراحی شده است که از دیدگاه پشتیبانی IT ضعیف می باشند و یا امنیت لازم جهت قرار دادن یک DC خواندنی – نوشتنی وجود ندارد. حال با توجه به این شرایط چگونه باید یک RODC را در شعبه راه اندازی کرد؟ برای حل این مسئله از نصب به صورت مرحله بندی شده (Staged) استفاده می شود. این فرآیند دو مرحله است:

ساخت یک اکانت برای RODC به صورت Prestaged

یکی از اعضای Domain Admins یک اکانت برای RODC در Active Directory ایجاد کند. برای این منظور درکنسول Active Directory Users & Computers روی Domain Controller OU کلیک راست کرده و گزینه ی Pre-Create Read-Only Domain Controller را می زنیم. یک Wizard بسیار مشابه با Wizard نصب آغاز می شود که در آن مواری همچون Site و PRP قابل تنظیم است.
در مرحله Delegation باید گروه یا کاربری که می تواند این اکانت ساخته شده را مربوط به یک سرور کند انتخاب شود. این گروه یا کاربر، پس از نصب، دارای دسترسی Local Administrators است. اگر کاربر یا گروهی را معین نکنید، تنها اعضای Domain Admins یا Enterprise Admins امکان Attach کردن Server به اکانت Prestaged را خواهند داشت.

image

مربوط ساختن یک سرور به اکانت ساخته شده (Attach)

پس از آنکه یک اکانت Prestaged ایجاد شد، لازم است، لازم است آن اکانت به یک سرور Attach شود. برای این منظور لازم است آن سرور به صورت عضوی از یک شبکه Workgroup باشد و Member Server نباشد. زمانی که مراحل نصب را آغاز می کنید، DCPromo به دنبال اکانت مربوطه در دامین خواهد گشت. برای نصب کافی است یکی از روش های متداول را انجام دهید. به عنوان مثال:>

با اجرای دستور dcpromo /useexistingacount:attach می توان وارد Wizard نصب شد. می توان از یک Answer File نیز استفاده کرد تا عملیات نصب به صورت Unattended صورت گیرد. همچنین می توانید از روش IFM یا Install From Media نیز بهره ببرید.

 

image

یک دیدگاه در “مرحله بندی نصب RODC

دیدگاه ها بسته شد اند