Operation Master – قسمت دوم

مشخص کردن Operation Master ها و انتقال آن ها

برای تنظیم کردن یک دامین کنترلر در یک رول Operation Master، ابتدا باید بدانید که در حال حاضر کدام DC این رول را برعهده دارد. از طریق خط فرمان یا محیط گرافیکی می توان به مدیریت پرداخت:

الف. رول های Domain-Wide که عبارت اند از RID ، PDC Emulator و Intrastructure :  به کنسول Active Directory Users & Computers رفته  و سپس  روی دامین کلیک راست کرده و گزینه Master Operation را انتخاب کنید. در زبانه (tab) های مربوط به هر رول می توانید سروری که در حال حاضر آن رول را بر عهده دارد ببینید.

ب. رول Domain Naming : در کنسول Active Directory Domains and Trusts روی Root Node یعنی Active Directory Domains and Trusts کلیک راست کرده و گزینه Operaion Master را بزنید. حال می توانید سروری که در حال حاضر رول Domain Naming را بر عهده دارد مشاهده کنید.

ج. رول Schema Master : به MMC بروید. و از منوی File گزینه  Add/remove Snap-in را برنید. از لیست Snap-in های سمت چپ، Active Directory Schema را add کنید. سپس روی Root Node یعنی Active Directory Schema کلیک راست کنید و گزینه Operation Master را انتخاب کنید.

نکته مهم : باید Active Directory Schma Snap-in را در اولین باری که باز می کنید register کنید. در غیر این صورت در قسمت ج نخواهید توانست که Active Directory Schema را بین Snap-in های موجود پیدا کنید. برای این کار به خط فرمان رفته و سپس وارد کنید:

regsvr32 schmmgmt.dll

یادآوری: همانطور که پیش از این در قسمت یک گفته شده بود، زمانی که اولین دامین کنترلر در دامین جدید و جنگل جدید ایجاد می کنید آن دامین کنترلر تمام این ۵ رول را بر عهده می گیرد. زمانی که اولین دامین کنترلر را در دامین جدید جنگل موجود ایجاد می کنید رول های Domain Wide را برعهده می گیرد. زمانی که دامین کنترلر های دیگری در دامین / جنگل ایجاد می کنید، توصیه می شود برای load Balance رول ها را بین دامین کنتر ها تقسیم کنید.

توجه مهم : اگر برنامه ریزی کرده اید که دامین کنترلر مدتی offline شود، اگر Master Operation روی آن دامین کنترلر است حتما آن ها را انتقال دهید.

برای انتقال Operation Master ها باید ۳ گام کلی زیر را انجام دهید:

۱) با توجه به آنچه در قسمت های الف تا ج گفته شد، به کنسول مربوط به role ای که می خواهید تغییر دهید بروید.

۲) روی Root Node کلیک راست کنید و گزینه های Connect to Domain Controller یا Change Domain Controller را بزنید و به دامین کنترلری که می خواهید رول به آن منتقل شود را انتخاب و به آن متصل شوید.

۳) مشابه آنچه در قسمت های الف تا ج گفته شد عمل کنید. سپس دکمه change را بزنید.

تذکر: در محیط عملیاتی برای یادگیری آزمایش نکنید. همچنین پیش از انتقال از صلاحیت  (فیزیکی –  منطقی) دامین کنترلر مقصد اطمینان یابید.

تذکر: بهتر است پس از انتقال یک Replication بین دو دامین کنترلر به صورت force انجام شود هر چند عدم انجام مانعی ندارد.

زمانی که یک role را منتقل می کنید و هر دو دامین کنترلر online هستند. یعنی در شبکه در حال سرویس دهی هستند. به سرعت دامین کنترلر جدید رول را بر عهده می گیرد و دامین کنترلر قدیمی از انجام role سر باز می زند. این روش بهترین روش انتقال این رول ها است.

خرابی DC های دارای یک وظیفه Operation Master و مصادره رول ها

چنانچه دامین کنترلری که یک رول Operation Master را به عهده دارد، خراب شود و دیگر امیدی به رکاوری نباشد یا اینکه برای مدت زیادی زمان نگه داری نیاز داشته باشد، اگر نتوانسته بودید که رول ها را انتقال دهید می توانید آن ها را Seizing یا مصادره کنید. در خصوص هر کدام از این رول ها شرایط خاصی ایجاد خواهد شد:

۱) PDC Emulator : این رول اگر در دسترس نباشد سریع تر از تمام رول های دیگر در شبکه ایجاد اختلال خواهد کرد و کاربران سریع با مسئله درگیر می شوند. خوشبختانه می توان این رول را Seize کرد و سپس به سرویس دهنده اصلی بازگرداند. منظور از سرویس دهنده اصلی دامین کنترلری است که وظیفه PDC Emulator را بر عهده داشته.

۲) infrastructure Master : هرچند در خرابی های این role  شاید کاربران سریع درگیر نمی کند، اما مدیران را اذیت خواهد کرد. می توان این رول را Seize کرد و با بازگرداننده سرویس دهنده اصلی، رول را به او بازگردانند.

۳) RID Master : خرابی RID Master باعث خواهد شد که دامین کنترلرها نتوانند SID جدیدی دریافت کنند. بنابراین از ساخت user,group و… جلوگیری به عمل خواهد آورد. از آنجایی که دامین کنترلر ها یک دسته SID را دریافت می کنند، ممکن است به سرعت با مشکل جدی رو به رو نشوید. Seize این رول عمل مناسبی نیست و توصیه نمی شود اما در صورت لزوم و اجتناب ناپذیر بودن آن، دامین کنترلری که این رول از آن مصادره شده است نمی تواند دوباره به کار خود بازگردد و online شود.

۴) Schema Maste : این رول تنها زمانی حیاتی است که تغییر در Schema به وجود آید. حال چه توسط برنامه های Active Directory integrated چه توسط یک مدیر شبکه.  Seize این رول عمل مناسبی نیست و توصیه نمی شود اما در صورت لزوم و اجتناب ناپذیر بودن آن، دامین کنترلری که این رول از آن مصادره شده است نمی تواند دوباره به کار خود بازگردد و online شود.

۵) Domain Naming Master : این رول زمانی کاربرد دارد که یک دامین به جنگل اضافه/حذف می شود.  Seize این رول عمل مناسبی نیست و توصیه نمی شود اما در صورت لزوم و اجتناب ناپذیر بودن آن، دامین کنترلری که این رول از آن مصادره شده است نمی تواند دوباره به کار خود بازگردد و online شود.

نحوه مصادره یک رول

هشدار: در محیط عملیاتی برای یادگیری آزمایش نکنید. Seize عمل حساسی است.

با آنکه انتقال یک رول هم از طریق خط فرمان و هم از طریق محیط گرافیکی امکان پذیر است، مصادره کردن یک role فقط از طریق خط فرمان (CMD) امکان پذیر است. برای Seize کردن یک رول مراحل زیر را پیش بگیرد:

۱) در run وارد کنید CMD و در خط فرمان وارد کنید ntdsutil و enter بزنید.

۲) در فرمان ابزار ntdsutil وارد کنید roles و enter بزنید.

۳) اکنون باید به دامین کنترلری که قرار اجرای role به آن واگذار شود، متصل شوید برای این کار در فرمان fsmo maintenance وارد کنید connections و enter بزنید.

۴) اکنون در فرمان server connections وارد کنید connect to server DCFQDN و enter بزنید. دقت کنید DCFQDN نام کامل دامین کنترلر مورد نظر است مثلا : Server8.contoso.com

۵) در فرمان Server connection وارد کنید quit و enter بزنید.

۶) در فرمان fsmo maintenance وارد کنید seize ROLE و enter بزنید.

ROLE یکی از رول ها می تواند باشد یعنی : PDC , RID master , schema master , domain naming master , infrastructure master (خود لغت ROLE را وارد نکنید)

۷) در فرمان fsmo maintenance و ntdsutil وارد کنید quit

* در هر مرحله می توانید از ؟ برای راهنمایی استفاده کنید.

** برای انتقال به جای دستور seize ROLE از دستور transfer ROLE استفاده کنید.

هشدار: به هیچ عنوان دامین کنترلر هایی که قابل بازگرداندن نیستند را به شبکه دوباره متصل نکنید. اگر می خواهید دوباره از آن استفاده کنید به استفاده از دستور dcpromo /forceremoval نقش دامین کنترلر را از آن حذف کنید. گاهی توصیه شده است از ابتدا ویندوز را روی آن نصب کنید و البته پس از این کار دوباره می توانند به دامین بازگردد، دامین کنترلر شود و رول(ها) را به آن انتقال داد. در هر حال مصادره کردن آخرین راه است.

3 دیدگاه در Operation Master – قسمت دوم

  1. فوق العاده بود
    من دقیقا دوست داشتم یک نفری بود همه این سوالامو ازش بپرسم ولی شما سنگ تموم گذاشتید ممنون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *