Application Directory Partitions

یک Application Directory Partition یک قسمتی از datastore است که شامل اشیاء مربوط به یک اپلیکشین یا سرویس به غیر از سرویس های هسته ی AD DS است. بر خلاف سایر پارتیشن ها، Application Partition می تواند فقط با دامین کنترلر(DC) های خاصی Replication انجام دهد که به صورت پیش فرض این کار صورت نمی گیرد. Application Directory Parition با هدف پشتیبانی از نرم افزار های یکپارچه شده با Active Directory که نیاز به سرویس دایرکتوری دارند طراحی شده است. Application Directory می تواند شامل هر نوع شیئ باشد به غیر از عناصر امنیتی همانند اکانت های کاربری. از آنجایی که این پارتیشن ها می توانند در صورت نیاز Replicate شوند، ویژگی های Availability، Fault-tolerance و Performance در آن ها در حالی مدیریت می شود که ترافیک Replication را می توان بهینه (Optimize) کرد.

یک مثال مناسب برای Application Directory Parition می تواند Microsoft DNS Serverباشد که زمانی که یک Active Directory- Intergrated zone ایجاد می شود، Replication اطلاعات بین DNS Server ها یعنی DNS Record ها، از طریق یک Application Directory Paritition صورت می گیرد و این پارتیشن تنها بین دامین کنترلر هایی Replicate می شود که دارای نقش DNS Server باشند.

جهت مشاهده Application Directory Partition ها در Forest از ابزار ADSI Edit استفاده می کنیم:

۱) ابزار را باز کنید و از منوی Action گزینه Connect to… را بزنید.

۲) در قسمت Select a well known Naming Context گزینه ی Configuration را انتخاب کنید و Ok کنید.

۳) روی Configuration در ساختار درختی سمت چپ دابل کلیک کنید و سپس به قسمت CN=Partition بروید.

adp

در تصویر فوق به دو پارتیشن ForestDnsZones و DomainDnsZones توجه کنید. مثال دیگری برای Application Directory Parition می تواند Telephony Application Programming Interface یا به اختصار TAPI باشد. با ابزار ntdsutil.exe می توان یک Application Directory Partition ایجاد کرد. یک پارتیشن می تواند در جایی از فضای نامی (NameSpace) جنگل قرار گیرد و همچنین می تواند فرزند یک پارتیشن دیگر باشد.

با آنکه در زمان Demote کردن یک DC، در خصوص حذف شدن Application Directory Partitionها سوال به عمل می آید و این کار خودکار صورت می گیرد، توصیه می کنند پیش از Demote کردن این کار را به صورت دستی انجام دهید.