آشنایی با Snap-in های Active Directory

اکثریت قابل توجه عمل های مدیریتی توسط کنسول های زیر در مدیریت AD DS صورت می گیرد:

Active Directory Users and Computers : این کنسول، کنسولی است که کارهای روزانه مدیریتی در آن صورت می گیرد. مدیریت اشیاء همچون User، Group و Comptuers در این کنسول صورت می گیرد و می توان گفت حجیم ترین اعمال مدیریتی در این کنسول صورت خواهد گرفت. تمام مدیران شبکه معمولا بر این کنسول تسلط دارند.

–  Active Directory Sites and Services : مدیریت Replication ، Network Topology و سرویس های مرتبط با آن ها در این کنسول صورت می گیرد.

–  Active Directory Domians and Trusts : مدیریت Domain Functional level و ارتباطات Trust و سایر موارد مرتبط در این کنسول صورت می گیرد.

Active Directory Schema : بررسی و ویرایش مشخصات کلاس های اشیاء و ویژگی های آن ها در این کنسول صورت می گیرد.

برای دسترسی به کنسول های فوق، روش های مختلفی وجود دارد. در اینجا استفاده از MMC را به عنوان پوشا ترین روش بررسی می کنیم.

۱) در RUN وارد کنید MMC. برای دسترسی به RUN به راحتی Windows+R را بزنید.

۲) در منوی فایل گزینه Add/Remove Snap-in را بزنید.

۳) در Dialog Box مربوط Add/Remove Snap-in، موارد Snap-in های مطلوب را انتخاب و دکمه ADD را بزنید. و در پایان OK را بزنید.

۴) با استفاده از گزینه Save در منوی فایل می توانید کنسول ایجاد شده را ذخیره کنید.

۵) برای نصب Active Directory Schema Snap-in لازم است دستور زیر را در خط فرمان وارد کنید. برای این منظور CMD را دسترسی مدیریت باز کنید و دستور زیر را وارد کنید:

regsvr32 schmmgmt.dll

image

در زمان نصب Active Directory کنسول های فوق در Administrative Tools نصب می گردند. در Core Server توصیه می شود به مدیریت از راه دور بپردازید و استفاده از ابزارهای Remote Administration می تواند نقش مهمی در کمک به مدیریت از راه دور داشته باشد. می توانید کنسول های مورد نظر خود را در MMC همان گونه که می پسندید آماده کنید. با این حال دو Snap-in که استفاده بیشتری دارند در Server Manager زمانی که AD DS نصب شود قابل دسترسی خواهد بود. Snap-in های Active Directory Users and Computers و Active Directory Sites and Services. جهت مدیریت اکتیو دایرکتوری از راه دور همچنین می توانید از RSAT که روی کلاینت های Windows Vista SP1 به بعد قابل نصب است استفاده کنید. همچنین برای Window Server 2008 R2 استفاده از Active Directory Administration Center بسیار کمک کننده و راحت است.

RSAT ابزاری است که با استفاده از همان ایده Admin Pack توسعه یافته است. RSAT نباید روی یک کامپیوتری که Administration Tools Pack یا به اختصار Admin Pack روی آن نصب شده است، نصب گردد. جهت دریافت RSAT برای Windows 7 SP1 به اینجا مراجعه کنید. پکیج های RSAT تنها قابل نصب بر روی یکی از نسخ Professional، Enterprise یا Ultimate هستند .پس از دریافت پکیج مناسب، با استفاده از Stand-alone Windows Update پکیج نصب می گردد. سپس لازم است به Windows Features در قسمت Programs and Features در Control Panel رفته و آن را فعال کنید. کنسول های فعال شده از طریق Administrative Tools قابل دسترسی خواهند بود.

 image

image