ویژگی های جدید در Active Directory در ۲۰۰۸ R2

پیش تر در خصوص مهم ترین ویژگی های جدید active directory در Windows Server 2008 مطلبی در اینجا نگاشته شده بود. در این مطلب قصد داریم، به مهمترین ویژگی های جدید در Windows Server 2008 R2 یک نگاه اجمالی داشته باشیم.

Recycle Bin: امکان باز گرداندن اشیائی که تصادفی Delete شده اند. نیاز به R2 Functional Level است. در تصویر زیر، به خوبی فرآیند delete شدن یک object در صورت وجود/ عدم وجود Recycle Bin مقایسه شده است.

333

Powershell for AD: بیش از ۸۵ cmdlet برای AD DS و AD LDS. قالب های یک شکل دستور های مختلف. فرمت های خروجی منعطف.

image

Administrative Center for AD: اجرای Task ها بر اساس cmdlets – پشتیبانی از محیط های Multi-Domain و Multi-Forest – افزیش بهره وری

image

Best Practice Analyzer: تشخیص انحرافات از بهترین روش ها برای کمک بیشتر به مدیران تازه کار. آنالیز AD و تنظیمات آن که ممکن است سبب وقایع غیرمنتظره شود.

image

Managed Service Accounts: مدیریت آسان Service Accountها.

Offline Domain Join: ملحق شدن به Domain در وضعیتی که اتصال شبکه وجود ندارد. برای شعب متحرک، دیتا سنتر ها و دفاتر دور افتاده بسیار کمک کننده است.

همچنین ویژگی هایی همچون Authentication Assurance، Health Model و Management Pack نیز اضافه شده اند.

 

در این اینفوگراف در خصوص ۴ ویژگی جدید و قابل توجه Active Directory در Windows Server 2008 R2 توضیحات مختصری ارائه شده است.

مشاهده تصویر